So sánh sản phẩm
Hỗ trợ online

Đầu Tư

Ngày đăng: 12:31:25 26-03-2018

Trong lĩnh vực ĐẦU TƯ, Phúc Thịnh có định hướng là tập trung vào hoạt động M&A và mua cổ phần tại các doanh nghiệp  lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, trong đó tập trung chiến lược đầu tư theo chiều sâu nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.

Đầu tư tài chính là hình thức giúp Phúc Thịnh mở rộng nhanh chóng hệ thống các Công ty thành viên, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại giá trị bền vững lâu dài do tận dụng được tối đa các nguồn lực nhân sự/tài chính/ cơ sở hạ tầng sẵn có


 

Top